46

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು

₹14.00

Book Description

ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಪಂಥದ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಧೀರರಾಗಿ ನಡೆದವರು. ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದ ಗುರು.

Additional Information

Book No

46

Author Name

ರಘುಸುತ

Published Date

1974

Language

Kannada

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು”