ರಾಜಾಜಿ

15.00

Book Description

ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ನಾಯಕರು. ಕೈತುಂಬ ಹಣ ತರುವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಯ, ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಯ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಡೆದುಕೊಂಡರು. ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಪದವಿಯವರೆಗೆ ಹಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗೌರವ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ರಾಜಾಜಿ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.