ನಳ-ದಮಯಂತಿ

15.00

Category:

Book Description

ರೂಪ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪವಾದ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಕಾಡು ಪಾಲೆಗಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಗಲಿ ನೋವನ್ನುಂಡರು. ಕಡೆಗೆ ಈ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು ಸುಖವನ್ನು ಕಂಡರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನಳ-ದಮಯಂತಿ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.