ಪರಶರ

14.00

Category:

Book Description

ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರಮ ಭಾಗವತರಲೆಬ್ಬರು. ಗೋತ್ರಪ್ರವರ್ತಕರು, ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರ eನದಾಹವನ್ನು ನೀಗಿದವರು, ವೇದeನವನ್ನು ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದವರು, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಜನ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಹಾಋಷಿ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪರಶರ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *