ಯಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ

15.00

Category:

Book Description

ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ. ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಧೀಮಂತ. ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೆ ತನಗೆ ಸರಿ ಎಂದು ತೋರಿದ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿದ. ಮಹಾರಾಜ ಜನಕನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿದ ಗುರು. ತನ್ನ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಹರ್ಷಿ.

ANASTROZOLE .:.:.:. Searching for Anastrozole Kai Greene Steroid Cycle Buy Testosterone Cypionate online – Anabolic Steroids For Sale Online

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಯಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.