ಶ್ರೀ ಶೇಷಾಚಲರು

14.00

Book Description

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಸಂತರು. ಸರಳ, ಶುಭ್ರ ಜೀವನ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆದರು. ಸುಂದರ ಜೀವನ, ಧೀರ ಸಾವು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಶ್ರೀ ಶೇಷಾಚಲರು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *