ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯ ಭಿಕ್ಷುಕ

150.00

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ಆರ್ ಗಣೇಶ್

Categories: ,

Book Description

ಡಿವಿಜಿ ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯವನದ ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷ. ಬರೆದಂತೆ ಬಾಳಿದ ವಿರಳರೀತಿಯ ಮಹಾನುಭಾವರಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಸಮಾಜಸೇವೆಗಳಂಥ ಹತಾರು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದ ಡಿವಿಜಿಯವರ ಬದುಕೇ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಇಂಥ ಜೀವನರಸಿಕರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೂರಾರು ರಸಮಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ಉದ್ಬೋದಕ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯ ಭಿಕ್ಷುಕ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.