ಭೂಷಣ

14.00

Book Description

ಹಿರಿಯ ಕವಿ. ಶಿವಾಜಿಯ ಆಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ. ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಾದಶಹ ಔರಂಗಜೇಬನ ಮುಂದೆ ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನೂ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಸಾರಿದ. ಜನರಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿದ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಭೂಷಣ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *