ಬಿ.ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ

15.00

Book Description

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ತಂದ ಸಾಹಿತಿ. ಬಂಗಾಳಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ ದೂರ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು, ಕನ್ನಡ ಓದುವುದು ಎಂದರೆ ತಾತ್ಸಾರವಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬಿ.ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.