ಬಡೇ ಗುಲಾಂ ಅಲೀಖಾನ್

15.00

In stock

15.00

Description

ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಮನೆತನದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವೆನೆಂದು ಹಟ ತೊಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪಡೆದ. ವಿನಯ, ಔದಾರ್ಯ, ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇವು ಈ ಹಿರಿಯರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ಕೊಟ್ಟವು.

Experts: Allonzo Trier’s explanation for latest failed drug test ‘highly unlikely’ deca durabolin erfahrung Crazy Bulk Review 2019 – Is it a Scam or Legit?

Specification

Additional information

book-no

284

author-name

published-date

1974

language

Kannada

Main Menu

ಬಡೇ ಗುಲಾಂ ಅಲೀಖಾನ್

15.00

Add to Cart