ಚಂಬೈವೈದ್ಯನಾಥ ಭಾಗವತರ್

14.00

Book Description

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತವರು. ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲೆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿದರು, ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದರು. ದೈವಭಕ್ತಿ, ಸೌಜನ್ಯ ಸರಳ ಜೀವನ ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮೆರುಗನ್ನಿತ್ತವು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಚಂಬೈವೈದ್ಯನಾಥ ಭಾಗವತರ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *