ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ

14.00

Book Description

ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಕೆಲಸವೂ ದೊಡ್ಡದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ದೊಡ್ಡದು. ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು. ಪದವಿ, ಹಣ, ಸುಖ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ, ನಾಡಿನ ಮೂಲೆಮೂಲೆ ತಿರುಗಿ, ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *