ಗಾಮ

15.00

In stock

15.00

Description

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹೃದಯವೆನ್ನಿಸಿದ್ದ ಲಂಡನಿನಲ್ಲಿ ’ನನ್ನೊಡನೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷವಾದರೂ ಯಾರು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ?’ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಮಲ್ಲ. ಜಗಜಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ. ಆತ್ಮ ಗೌರವದೊಡನೆ ವಿನಯ, ಸೌಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ.

Specification

Additional information

book-no

306

author-name

published-date

1974

language

Kannada

Main Menu