ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ

15.00

Book Description

ಮಕ್ಕಳ ತುಟಿಗಳನ್ನೂ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಅರಳಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದ ರಾಜರತ್ನಂ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಬೆಳಕು ತೋರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಕವಿ, ನಾಟಕಕಾರ, ವಿಮರ್ಶಕ, ಚಿಂತನಶೀಲ ಬರಹಗಾರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಅವರು ಎಲೆಡೆಗಳಿಂದ eನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗಲ್ಲದೆ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಗುರುವಾದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.