ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ

14.00

Book Description

ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ಕವಿ. ಅವನ ಕವನಗಳ, ಮಾತುಗಳ ನಾದಮಾಧುರ್ಯವೇ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಣನೆ, ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *