ಎಂ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟಣ್ಣ

14.00

Book Description

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯವನ್ನು ಬರೆದವರು. ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಸರಳ ನಿರಾಡಂಬರ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಎಂ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟಣ್ಣ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *