ಮಿರ್ಜಾಗಾಲಿಬ್

14.00

Book Description

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವನಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕಂಡವರು ವಿರಳ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ ಕವಿಯಾದ. ತನ್ನ ಗಜಲೆಗಳಿಂದ ಅಮರನಾದ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮಿರ್ಜಾಗಾಲಿಬ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *