ಹಕ್ಕ-ಬುಕ್ಕ

14.00

Category:

Book Description

ಪರಕೀಯರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ದೇಶ-ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ’ಮರೆಯಲೆಗದ’ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣಭೂತರಾದ ವೀರಸಹೋದರರು. ಯುದ್ಧವನ್ನೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನೂ ಗೆದ್ದ ದೇಶಸೇವಕರು. ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶೂರರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಹಕ್ಕ-ಬುಕ್ಕ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *