ಕೆ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣನ್

14.00

Book Description

ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಭೌತವಿeನಿ. ನೊಬೆಲೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಥಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಉತ್ತಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರೂ ಸ್ನೇಹಪರರಾದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕೆ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣನ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *