ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು

(2 customer reviews)

Book Description

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಯಥಾರ್ಥತೆಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಲೋಪವೆಸಗಿದ ಘೋರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವಿಂದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೃಪಾಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ, ಹಲವು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಈ ನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ತೊಡಿಸಿರುವ ಅಸತ್ಯದ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆವ ಸತ್ಯ ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಾಗ , ಇತಿಹಾಸ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವುದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಶೋಧನ ಕೃತಿ- ’ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು’.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

2 reviews for ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು

  1. S M Nyamagouda

    I want this book

  2. ಅಜಮಿಳರಾಜ ಬೂದಿಹಾಳಕರ

    ದಯಮಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮರುಮುದ್ರಣ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.ದಯಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

Add a review

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.