ಶತಮಾನದ ಸಂತ

160.00

ನೇ ಭ ರಾಮಲಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ

Out of stock

Book Description

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂಥ ಸಜ್ಜನರೂ, ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೂ ಸಿಗುವುದು ಅಪೂರ್ವ. ಅವರು ಇಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು. ಅಂಥ ಮಹಾಮಹಿಮರನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ರಚಿಸಿರುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಶತಮಾನದ ಸಂತ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.