ನಂದಾದೀಪವಿದು…!

75.00

Book Description

ಪಂಡಿತ ದೀನದಯಾಳ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಜೀವನ ನಂದಾದೀಪದಂತೆ; ತಾನು ಉರಿದು ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಬಾಳು. ಸದಾ ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವೆಯಲ್ಲೆ ಸವೆದು ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಬದುಕು. ಯುವಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾದ ಇವರ ತತ್ತ್ವನಿಷ್ಠ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

ISBN

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನಂದಾದೀಪವಿದು…!”

Your email address will not be published. Required fields are marked *