ನಾನೇಕೆ ಹಿಂದು ?

Book Description

ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರದ್ದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಆದರ್ಶ. ನಾನೇಕೆ ಹಿಂದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಾವೊಬ್ಬ ಹಿಂದು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ವಿವರಿಸಿದ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲಿ ಮಂಡಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವೇನೆಂಬುದರ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆ ಓದುಗರನ್ನು ತನ್ಮಯಗೊಳಿಸುವುದು. ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನೆಯ ಕಡಲಿನಾಳದಿಂದ ಆಯ್ದು ತಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮುತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Additional information

Book No

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನಾನೇಕೆ ಹಿಂದು ?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *