ಪರಿಪ್ರಶ್ನ

0.00

Out of stock

Book Description

ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಧರ್ಮಕ್ಲೇಶಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಹಗಳು, ಇತಿಹಾಸ-ಪುರಾಣಾದಿ ಪ್ರಸಕ್ತಿಗಳು, ವ್ಯಷ್ಟಿ-ಸಮಷ್ಟಿ, ಜಾತಿ-ಮತ ವಿಷಯಕಗಳ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಆಚಾರ-ಸುಧಾರಣೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶ್ವರೂಪ – ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿಷಯಾನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪರಿಪ್ರಶ್ನ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *