ಭಾರತ ಪಥ

360.00400.00 (-10%)

In stock

ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ- ಬಿ ಎಸ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ

 

360.00400.00 (-10%)

Description

ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು.
ನನ್ನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಇಂತಹ ಹಾದಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತೀಯರ ನಡುವೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ.

Main Menu

ಭಾರತ ಪಥ

360.00400.00 (-10%)

Add to Cart