Sale!

ವಿಶ್ವರೂಪ ಗೀತಾಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ

110.00

ನಿರ್ಮಲಾ ಆರ್ ಶರ್ಮಾ

Book Description

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರೆದರೂ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರೂ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೂ, ಅನುವಾದಿಸಿದರೂ, ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದರೂ, ಪುನರ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಅರ್ಥಗಳ ಭಕ್ತಿರಸಿಕ ಓದುಗರಿಗೆ ಸ್ಫುರಿಸುವುದು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟಗುಣ. ಅದೇ ಭಗವಂತನಗುಣ-ನವನವೋನ್ಮೇಷದರ್ಶನ. ವಿರೂಪದೂರವಾದದ್ದು, ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಅಪರಿಮಿತಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು, ಸದಾಚಿಂತನೀಯ, ಸದಾಸುಖದಾಯಕ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ವಿಶ್ವರೂಪ ಗೀತಾಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *