ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು (ಭಾಗ-1)

55.00

Book Description

ಯೋಜಿತ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಒದಗುವ ಚಿಂತನಗುಚ್ಛವಿದು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮತೆಯ ಉತ್ತುಂಗ ತಲಪಲು ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿ ಮೈದಾಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಫಲತೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯೇ ಗುರಿ; ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೂತ್ರ-ಸಲಕರಣೆಗಳು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಲೇಖನಗಳಾಗಿವೆ.

Additional information

Book No

ISBN

Moola

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು (ಭಾಗ-1)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.