ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನದ ನಿಚ್ಚಣಿಗೆ

200.00

In stock

200.00

Description

ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಜೀವನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ನೀಡುವ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತತ್ವ ವಿಕಾಸವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತಗೊಂಡಿದ್ದುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಎಂದರೆ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ – ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಉತ್ಕರ್ಷ ಸಾಧನೆಯೇ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸವೆಂಬ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನಮೌಲ್ಯ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿವೆ.

Specification

Additional information

book-no

107

isbn

ISBN: 81-7531-053-7

author-name

published-date

2010

language

Kannada

Main Menu

ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನದ ನಿಚ್ಚಣಿಗೆ

200.00

Add to Cart