ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನದ ನಿಚ್ಚಣಿಗೆ

140.00

Book Description

ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಜೀವನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ನೀಡುವ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತತ್ವ ವಿಕಾಸವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತಗೊಂಡಿದ್ದುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಎಂದರೆ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ – ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಉತ್ಕರ್ಷ ಸಾಧನೆಯೇ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸವೆಂಬ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನಮೌಲ್ಯ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿವೆ.

Additional information

Book No

ISBN

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನದ ನಿಚ್ಚಣಿಗೆ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *