ಅಗಸ್ತ್ಯ

14.00

Category:

Book Description

ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಆಪೋಶನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸೊಕ್ಕೇರಿದ ನಹುಷೇಂದ್ರ, ವಿಂದ್ವ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ ಲೆಕಕ್ಕೆ ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ’ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ’ ಮಂತ್ರ ಬೋಧಿಸಿದ ಲೆಕೋಪಕಾರಿ ತಾಪಸಿ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಅಗಸ್ತ್ಯ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *