ರಾಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ

15.00

Book Description

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಹಿರಿಯದು. ಹಲವು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತೆಲುಗಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರು. ಅಣ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ. ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ, ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಚೇತನದ ಶುದ್ಧ, ಶುಭ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ರಾಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.