ದ್ವಾರಕನಾಥ ಕೋಟ್ನೀಸ್

15.00

Book Description

ಜಪಾನ್ ಚೀನಾದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸಿದಾಗ ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಹೋದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ನೀಸ್. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿದ್ದ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ಔಷಧ-ಉಪಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಚೀನೀ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆಪತ್ಭಂಧುವಾದರು. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಕೊಟ್ನೀಸರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡೇ ವರ್ಷ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ, ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ಇವುಗಳ ಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪರು ದ್ವಾರಕನಾಥ ಕೊಟ್ನೀಸ್.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ದ್ವಾರಕನಾಥ ಕೋಟ್ನೀಸ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.