ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಭಾಗವತ

200.00

ಹಂಶಕವಿ – ಹಣಮಂತಪ್ಪ ವಲ್ಲೇಪುರೆ

1152 pages

Out of stock

Book Description

ಭಾಗ 1 – ಆದಿ ಕಾಂಡ : ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆ
ಭಾಗ 2 – ಮಧ್ಯಮ ಕಾಂಡ : ಶ್ರೀ ನವನಾಥ ಕಥಾಸಾರ
ಭಾಗ 3 – ಉತ್ತರ ಕಾಂಡ : ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ : ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಲೀಲಾಮೃತ
ಭಾಗ 4 – ಉತ್ತರ ಕಾಂಡ : ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ : ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಅವತಾರ
ಭಾಗ 5 – ಉತ್ತರ ಕಾಂಡ : ತ್ರತೀಯ ಸ್ಕಂದ : ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಕಥಾಮೃತ
ಭಾಗ 6 – ಉತ್ತರ ಕಾಂಡ : ಚತುರ್ಥ ಸ್ಕಂದ : ಚತುರ್ಥ ದತ್ತವತಾರಿ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕ ಪ್ರಭು
ಭಾಗ 7 – ಉತ್ತರ ಕಾಂಡ : ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ : ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಚರಿತಾಮೃತ
ಭಾಗ 8 – ಉತ್ತರ ಕಾಂಡ : ಷಷ್ಠಮ ಸ್ಕಂದ : ಅಪೂರ್ವ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಮಹಾರಾಜ
ಭಾಗ 9 – ಗೀತ ಕಾಂಡ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಭಾಗವತ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.