Sale!

ಕ್ಷಣ ಹೊತ್ತು ಆಣಿ ಮುತ್ತು ಭಾಗ – 8

100.00

ಎಸ್ ಷಡಕ್ಷರಿ

Book Description

ನೀತಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ, ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ನಿಶ್ಚಲಗುರಿ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ, ಕಲೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಮಾನವನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಾಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಜೀವನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಕಲನದ ಲೇಖನಗಳು ಈ ವಿಶಾಲಾರ್ಥದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕ್ಷಣ ಹೊತ್ತು ಆಣಿ ಮುತ್ತು ಭಾಗ – 8”

Your email address will not be published. Required fields are marked *