ಮೋದಿ ಮೋಡಿ

170.00190.00 (-11%)

In stock

ಪ್ರೇಮಶೇಖರ

Categories: ,

170.00190.00 (-11%)

Description

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳು

2018ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ “ವಿಜಯವಾಣಿ” ದೈನಿಕದ “ಜಗದಗಲ” ಅಂಕಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ “ಹೊಸ ದಿಗಂತ” ಹಾಗೂ “ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ” ದೈನಿಕಗಳು ಮತ್ತು “ವಿಕ್ರಮ” ಹಾಗೂ “ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ” ವಾರಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆದ ಆಹ್ವಾನಿತ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

Main Menu

ಮೋದಿ ಮೋಡಿ

170.00190.00 (-11%)

Add to Cart