ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಮಹಾಪಾತ್ರಗಳು

200.00

In stock

ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾಶನ
10 ಪುಸ್ತಕಗಳು

200.00

Description

ದತ್ತಾತ್ರೇಯ
ದಧೀಚಿ ನಾಭಾಗ
ಇಂದ್ರ
ಭೃಗು
ವರುಣ-ವಾಯು
ಅಗ್ನಿ
ಸತ್ಯಕಾಮ-ಜಾಬಾಲ
ನಚೀಕೇತ
ಭರದ್ವಾಜ
ಕಶ್ಯಪ

Main Menu

ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಮಹಾಪಾತ್ರಗಳು

200.00

Add to Cart