ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಭಾಗವತ

200.00

Out of stock

ಹಂಶಕವಿ – ಹಣಮಂತಪ್ಪ ವಲ್ಲೇಪುರೆ

1152 pages

200.00

Description

ಭಾಗ 1 – ಆದಿ ಕಾಂಡ : ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆ
ಭಾಗ 2 – ಮಧ್ಯಮ ಕಾಂಡ : ಶ್ರೀ ನವನಾಥ ಕಥಾಸಾರ
ಭಾಗ 3 – ಉತ್ತರ ಕಾಂಡ : ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ : ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಲೀಲಾಮೃತ
ಭಾಗ 4 – ಉತ್ತರ ಕಾಂಡ : ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ : ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಅವತಾರ
ಭಾಗ 5 – ಉತ್ತರ ಕಾಂಡ : ತ್ರತೀಯ ಸ್ಕಂದ : ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಕಥಾಮೃತ
ಭಾಗ 6 – ಉತ್ತರ ಕಾಂಡ : ಚತುರ್ಥ ಸ್ಕಂದ : ಚತುರ್ಥ ದತ್ತವತಾರಿ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕ ಪ್ರಭು
ಭಾಗ 7 – ಉತ್ತರ ಕಾಂಡ : ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ : ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಚರಿತಾಮೃತ
ಭಾಗ 8 – ಉತ್ತರ ಕಾಂಡ : ಷಷ್ಠಮ ಸ್ಕಂದ : ಅಪೂರ್ವ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಮಹಾರಾಜ
ಭಾಗ 9 – ಗೀತ ಕಾಂಡ

Main Menu

ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಭಾಗವತ

200.00