ಭಾರತದ ಧೀರ ಚೇತನಗಳು

400.00450.00 (-11%)

In stock

ವಿಕ್ರಮ್ ಸಂಪತ್
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:ಎಲ್ ವಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ

400.00450.00 (-11%)

Description

ಭಾರತದ ಧೀರ ಚೇತನಗಳು

ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಒಡ್ಡಿದ ವಿರೋಧಗಳಿಗೆ, ಪಂಥಾಹ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಬಲಿಯಾಗದಿದ್ದ ಭಾರತದ ಹದಿನೈದು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಚೇತನಗಳು. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಆ ಧೀರ ಚೇತನಗಳ ಕಥನ ಇದಾಗಿದೆ.

Main Menu

ಭಾರತದ ಧೀರ ಚೇತನಗಳು

400.00450.00 (-11%)

Add to Cart