ಧರ್ಮವೀರ ಗುರು ಗೋವಿಂದಸಿಂಹ

60.00

Category:

Book Description

ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ, ಮೌಢ್ಯ, ಅಸಮಾನತೆ, ಜಾತೀಯ ವಿಷಮತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತು, ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ದಯಾಮಯನೂ ಸಮಾನದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ ನಿರಾಕಾರನೂ ಆದ ಆತನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸಿ, ಸಕಲ ಮಾನವರೂ ಸಮಾನರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುವುದೇ ಸಿಖ್ ಪಂಥದ ಮೂಲತತ್ತ್ವ. ತಿರಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಪದದಲಿತರಲ್ಲಿ ಮಾನವತೆಯ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಪಂಥ/ಮತದ ಪರಮೋದ್ದೇಶ. ಇಂತಹ ಹತ್ತನೆಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಗುರು ಗೋವಿಂದಸಿಂಹರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ನಾಟಕವೇ ‘ಧರ್ಮವೀರ  ಗುರು ಗೋವಿಂದಸಿಂಹ’.

Additional information

Author Name

Language

Published Date

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಧರ್ಮವೀರ ಗುರು ಗೋವಿಂದಸಿಂಹ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.