ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಬಂಡಲ್ – 31 ಪುಸ್ತಕಗಳು

3,477.005,795.00 (-40%)

In stock

ಅಜೇಯ, ಅದಮ್ಯ, ರಣವೀಳ್ಯ (ವೀರ ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯ ಕಥೆಗಳು), ಕನ್ನಡದ ಕಡುಗಲಿಗಳು, The Tragic Story of Partition, ಕೋಲ್ಮಿಂಚು (ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾ?ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಜೀವನ), ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ದುರಂತ ಕಥೆ, ಹುಲಿ ಹಾರಿತು, ನಾನಾನಿಂದ ನೇತಾಜಿವರೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ೧೮೫೭-೧೯೪೭, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮ ೧೮೫೭ ಒಂದು ವಾಕ್ಚಿತ್ರ, ನಾನೇಕೆ ಹಿಂದು?, ರಾಷ್ಟ್ರಚಿಂತನ ತರಂಗಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮ (ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಭೂಮಿಕೆ; ಸಂಘರ್ಷದ ವಾರಸಿಕೆ), ಎಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಆಂದೋಲನ, ನೌಕಾ ಬಂಡಾಯ ೧೯೪೬ – ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಿಖೆ, ಕೋಮಗಾತ ಮರು ನೌಕಾಘಾತ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಸದಾಶಿವ ಖಾಂಖೋಜೆ (ಆಜಾದ್ ಎ. ಹಿಂದ್ – ಜನ್ಮದಾತ), ಅಕ್ಕನಿವೇದಿತಾ, ಧರ್ಮವೀರ ಗುರುಗೋವಿಂದ ಸಿಂಹ, ನಾಳಿನ ನಾಡಶಿಲ್ಪಿಗೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ, ಜಗಜ್ಜನನಿ ಭಾರತ, ಗದರ್ ಚಳವಳಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋದಯದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು (ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಚಿತ್ರಣ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ), ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸ ಪರ್ವಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ, In the Woods of Globalisation (Essays on Swadeshi), Jesus, Christianity and Swami Vivekananda, ವಿಕ್ರಾಂತ ಭಾರತ, ಗಾಂಧೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

3,477.005,795.00 (-40%)

Description

 1. ಅಜೇಯ,
 2. ಅದಮ್ಯ,
 3. ರಣವೀಳ್ಯ (ವೀರ ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯ ಕಥೆಗಳು),
 4. ಕನ್ನಡದ ಕಡುಗಲಿಗಳು,
 5. The Tragic Story of Partition,
 6. ಕೋಲ್ಮಿಂಚು (ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾ?ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಜೀವನ),
 7. ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ದುರಂತ ಕಥೆ,
 8. ಹುಲಿ ಹಾರಿತು,
 9. ನಾನಾನಿಂದ ನೇತಾಜಿವರೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ೧೮೫೭-೧೯೪೭,
 10. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮ ೧೮೫೭ ಒಂದು ವಾಕ್ಚಿತ್ರ,
 11. ನಾನೇಕೆ ಹಿಂದು?,
 12. ರಾಷ್ಟ್ರಚಿಂತನ ತರಂಗಗಳು,
 13. ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಗ್ರಾಮ (ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಭೂಮಿಕೆ; ಸಂಘರ್ಷದ ವಾರಸಿಕೆ),
 14. ಎಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ,
 15. ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಆಂದೋಲನ,
 16. ನೌಕಾ ಬಂಡಾಯ ೧೯೪೬ – ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಿಖೆ,
 17. ಕೋಮಗಾತ ಮರು ನೌಕಾಘಾತ,
 18. ಪಾಂಡುರಂಗ ಸದಾಶಿವ ಖಾಂಖೋಜೆ (ಆಜಾದ್ ಎ. ಹಿಂದ್ – ಜನ್ಮದಾತ),
 19. ಅಕ್ಕನಿವೇದಿತಾ,
 20. ಧರ್ಮವೀರ ಗುರುಗೋವಿಂದ ಸಿಂಹ,
 21. ನಾಳಿನ ನಾಡಶಿಲ್ಪಿಗೆ,
 22. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ,
 23. ಜಗಜ್ಜನನಿ ಭಾರತ,
 24. ಗದರ್ ಚಳವಳಿ,
 25. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋದಯದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು (ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಚಿತ್ರಣ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ),
 26. ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸ ಪರ್ವಗಳು,
 27. ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ,
 28. In the Woods of Globalisation (Essays on Swadeshi),
 29. Jesus, Christianity and Swami Vivekananda,
 30. ವಿಕ್ರಾಂತ ಭಾರತ,
 31. ಗಾಂಧೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

Main Menu

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಬಂಡಲ್ - 31 ಪುಸ್ತಕಗಳು

3,477.005,795.00 (-40%)

Add to Cart