ವಿ.ದಾ.ಸಾವರ್ಕರ್

15.00

In stock

15.00

Description

ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್‌ರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಈ ದೇಶನಾಯಕರು ನಾಡಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದರು. ದೂರದ ಅಂಡಮಾನಿನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಣದ ಎತ್ತಾದರು. ಕವಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಸಾವರ್ಕರರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ ಕಂಡರು.

Specification

Additional information

book-no

88

author-name

published-date

1978

language

Kannada

Main Menu

ವಿ.ದಾ.ಸಾವರ್ಕರ್

15.00

Add to Cart