ಚಾಪೇಕರರು

14.00

Category:

Book Description

ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನರ್ಪಿಸಿದ ಮೂವರು ಧೀರ ಸಹೋದರರು. ಆಳುವವರ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟವರು. ಕ್ರೌಯಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದವರು. ಧರ್ಮದ ಆಸ್ತಿಭಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪೀಳಿಗೆ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಚಾಪೇಕರರು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *