ಭರಧ್ವಾಜ

14.00

Category:

Book Description

ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ಋಷಿ. ಅಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನೂ ತಪಶ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಡವರನ್ನೂ ಬಲಹೀನರನ್ನೂ ಸಲಹುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿದ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಭರಧ್ವಾಜ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *