ಭರತ

14.00

Category:

Book Description

ಶ್ರೀರಾಮನ ತಮ್ಮ. ತಾನಾಗಿ ಬಂದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಬೇಡ ಎಂದವನು. ಅಣ್ಣನ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯ ಆಳಿದ ತಪಸ್ವಿ. ಆದರ್ಶ ಸಹೋದರ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಭರತ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *