ವಿದುರ

14.00

Category:

Book Description

ಮಹಾಭಾರತದ ಪರ್ವತ ಸದೃಶ ಪಾತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಬೆಳಗುವ ಶುಭ್ರ, ಮಹಾಪುರುಷ. ಯಾವ ಮೋಹಮಮತೆಗಳೂ ಅವನ ವಿವೇಕವನ್ನು ಮಸುಕು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಲೆ ನಡೆದ. ಅದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ವಿದುರ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *