ಕೆ.ವೆಂಕಟಪ್ಪ

15.00

Book Description

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಬಹು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲೆವಿದರು. ಚಿತ್ರ, ಶಿಲ್ಪ, ವೀಣೆ ಮೂರರ ಮೇಲೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಭುತ್ವ ಪಡೆದವರು. ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರು ಮದುವೆಯೂ ಆಗದೆ ಬಾಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕೆ.ವೆಂಕಟಪ್ಪ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.