ಸರ್ವಜ್ಞ

15.00

Book Description

ಕನ್ನಡವನ್ನಾಡುವವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ ಕವಿ. ಸುತ್ತಲಿನ ಜನಜೀವನವನ್ನು ತೆರೆದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ. ಮೂರು ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವವನ್ನು, ವಿವೇಕವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಜನತೆಗಿತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸರ್ವಜ್ಞ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.