ಸರ್ವಜ್ಞ

15.00

In stock

15.00

Description

ಕನ್ನಡವನ್ನಾಡುವವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ ಕವಿ. ಸುತ್ತಲಿನ ಜನಜೀವನವನ್ನು ತೆರೆದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ. ಮೂರು ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವವನ್ನು, ವಿವೇಕವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಜನತೆಗಿತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ.

Specification

Additional information

book-no

55

author-name

published-date

1974

language

Kannada

Main Menu

ಸರ್ವಜ್ಞ

15.00

Add to Cart