ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ

14.00

Book Description

ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ. ಭಾರತೀಯರ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವ ಸರ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಯಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲ- ತಂತ್ರeನವಿಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಸಾಹಸಿ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *