ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು

14.00

Book Description

ಕಬೀರರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ದೇವರೂ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ರಕ್ತಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಿರಿಯರು. ತಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *