ಪುರಂದರದಾಸ

15.00

Book Description

ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ ಮೊದಲ ಪಂಕ್ತಿಯವರು. ಅಪಾರ ಹಣಗಳಿಸಿ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದವರು ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಘಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾನ ಮಾಡಿ ಹರಿದಾಸರಾದರು. ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜೈಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ತೋರಿದರು. ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಯ್ಯ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಪುರಂದರದಾಸ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.