ತಾಳ್ಳಪಾಕ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ

15.00

In stock

15.00

Description

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು, ಹಿರಿಯ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಆವನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿದರು. ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು.

Specification

Additional information

book-no

473

author-name

published-date

1980

language

Kannada

Main Menu

ತಾಳ್ಳಪಾಕ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ

15.00

Add to Cart